Home
 
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่1/2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 19 October 2014 16:14ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6
ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6

ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

(หมายเหตุ  บางระดับชั้นรอ Update ผลคะแนนใหม่
จึงยังไม่สามารถประกาศได้)
 
นัักเรียนคนเก่ง รางวัลชนะเลิศดาวท้องถิ่น PDF Print E-mail
Written by Administrator   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ด.ญ.อุรัสยา  งามหอม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ดาวท้องถิ่น

 
นักเรียนคนเก่งยอดเพชร ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คนเก่งยอดเพชร
ของเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

 
ประมวลภาพบรรยายกาศงานเปิดธนาคารโรงเรียน PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
นักเรียนโครงการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ จังหวัดศรีสะเกษ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
นักเรียนโครงการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี PDF Print E-mail
Written by Administrator   

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 1 of 6